Wij willen u bedanken voor uw bijdrage

Wij zijn zeer verheugd dat de Emile Nieuwendijk Foundation, mede dankzij jullie bijdragen, in staat is om de operaties van zoveel kinderen op korte termijn te laten uitvoeren. Wij hopen dan ook weer op jullie gulle giftentijdens de komende Bultenloop zoals voorheen. Zoals gezegd worden alle bijdragen altijd bijzonder op prijs gesteld, niet alleen door ons maar zeker ook door Medical Checks for Children, Rural Relief & Development Foundation en natuurlijk vooral door deze kinderen zelf!

Blessy

Rural Relief & Development Foundation

BlessyBlessy is een meisje van nu 14 maanden. Zij heeft een aangeboren hartafwijking: een ‘Tetralogie van Fallot’. Daardoor had zij een zuurstofgehalte van maar 60% (normaal is dat >95%). In augustus 2014 heeft zij een open hartoperatie ondergaan in de stad Hyderabad, die goed verlopen is.

Kort na de operatie is ze heropgenomen in het ziekenhuis vanwege vocht achter de longen, waarvoor een drain geplaatst moest worden. Inmiddels is ze herstellende. Ze wordt de komende tijd nog behandeld met medicijnen en staat onder controle van kindercardioloog dr Suman, met wie wij intensief contact hebben via onze partnerorganisatie.

Kosten

De kosten voor de operatie zijn betaald door de overheid onder het zogenaamde ‘Aarogyasri Program’. De overige kosten komen voor rekening van RRDF. Het bedrag is op dit moment nog niet bekend.

Laatste update Blessy | januari 2016

Blessy – UPDATE

Met Blessy gaat het sinds haar hartoperatie (in juli 2014) erg goed. Tijdens mijn bezoek in november 2015 was ze in een goede conditie. Ook de kindercardioloog dr Suman is heel tevreden over het resultaat van de operatie. Enkele foto’s van Blessy met haar ouders en jongere zusje Sharon.

Blessy | augustus 2015

Blessy

De operatie van Blessy is zonder complicaties verlopen. In de maand september is Blessy 3 keer voor controle bij de kindercardioloog geweest, en is zij nabehandeld met medicijnen, met name voor de wondgenezing. Inmiddels gaat het goed met haar. Ze hoeft pas over 3 maanden ter controle terug te komen.