Emile Nieuwendijk Foundation

Emile-Nieuwendijk-smallEmile Nieuwendijk wordt geboren op 8 juli 1935 te Amsterdam. Zijn jeugd wordt getekend door de oorlog, de onderduik, en het verlies van ouders, grootouders en naaste familie. Dientengevolge komt hij na de oorlog met zijn zusje in diverse pleeggezinnen terecht, gevolgd door een kostschool in Eerde. Na de HBS gaat hij medicijnen studeren in Leiden. Hij geniet van de studie en het studentenleven, waar hij actief aan deelneemt. De specialisatie tot cardioloog wordt gedaan bij Professor Dürrer in Amsterdam.

Zeer geïnteresseerd in experimentele cardiologie, kiest Emile uiteindelijk toch voor het behandelen van patiënten. Hij is met hart en ziel cardioloog, staat altijd voor iedereen klaar en geeft iedere patiënt het gevoel de enige patiënt te zijn.

Noodlottig verkeersongeval

Emile heeft in die tijd niet alleen oog voor de medisch-somatische aspecten van de patiënt, maar ook voor het versterken van de emotionele draagkracht teneinde beter met het ziekteproces om te kunnen gaan. Daartoe roept hij als eerste in Nederland praatgroepen in het leven, waar ook de partners bij betrokken worden. Tevens geeft hij veelvuldig diverse lezingen. Met de opbrengst van deze werkzaamheden richt hij de Stichting Harten Revalidatie op.

In 1993 komt er door een noodlottig verkeersongeval in Amsterdam veel te vroeg een einde aan zijn bewogen leven. Nu, jaren later, hebben zijn vrouw en kinderen eindelijk een prachtige bestemming gevonden voor de fondsen van zijn Stichting Harten Revalidatie, inmiddels omgedoopt in de Emile Nieuwendijk Foundation. Tevens onderneemt de familie jaarlijks activiteiten teneinde nieuwe fondsen op te halen voor de Foundation. De jaarlijkse Bultenloop, een loop- en fietsevenement, is daar een voorbeeld van.

Wij willen u bedanken voor uw bijdrage

Wij zijn zeer verheugd dat de Emile Nieuwendijk Foundation, mede dankzij jullie bijdragen, in staat is om de operaties van zoveel kinderen op korte termijn te laten uitvoeren. Wij hopen dan ook weer op jullie gulle giftentijdens de komende Bultenloop zoals voorheen. Zoals gezegd worden alle bijdragen altijd bijzonder op prijs gesteld, niet alleen door ons maar zeker ook door Medical Checks for Children, Rural Relief & Development Foundation en natuurlijk vooral door deze kinderen zelf!