Bultenloop 2014

Op zaterdag 28 juni, zal het inmiddels legendarische BULTENLOOP Evenement alweer voor de 5e keer plaatsvinden.

Voordat we de details van het evenement 2014 toelichten willen wij heel graag een ieder die eerder een bijdrage heeft geleverd laten weten wat er met deze giften gebeurt. De Emile Nieuwendijk Foundation heeft tot doel de Stichting Medical Checks for Children jaarlijks financieel te ondersteunen om kinderen met een hartaandoening verder te onderzoeken en waar nodig te behandelen.

Van 13 tot 20 oktober 2013 werd Manilla voor de tweede keer bezocht door een team van MCC. Tijdens deze missie werden 1.050 kinderen gezien. Er wordt nauw samengewerkt met de organisatie St. Martin de Porres (http://stmartinproject.org/), die met veel succes in de sloppenwijken rondom de lokale vuilnisbelt actief is. De follow-up wordt goed gerapporteerd en er wordt actief gewerkt aan voedingsprogramma’s. Verder is er een proces opgezet voor het verwijzen naar de lokale artsen.

Tijdens de missie in de Filipijnen werden 3 kinderen gezien met hartproblemen. Inmiddels zijn deze kinderen verder onderzocht in in The Phil. Heart Center Hospital door kindercardioloog dr. Marivic M. Esguerra en is duidelijk geworden dat het voor twee kinderen noodzakelijk is om geopereerd te worden.
Lees meer