Berichten

Laatste nieuws Mastani

Mastini

Dankzij de Emile Nieuwendijk Foundation was een operatie voor Mastani toch mogelijk gemaakt en kan Mastani nu revalideren.

Mastani

Rural Relief & Development Foundation

Mastini

Mastani is een meisje van 12 jaar. Zij heeft een milde hartklepafwijking. Gelukkig hoeft ze daar niet aan geopereerd te worden. Zij is voor het eerst gezien door RRDF toen ze 8 jaar oud was. Op dat moment was ze ondervoed en flink benauwd. De oorzaak van de benauwdheid was niet helemaal duidelijk. Het beeld leek te passen bij astma, en daar zijn we haar voor gaan behandelen met pufjes, maar dat had slechts tijdelijk effect. Daarna bleek zij ook een afwijking van haar borstkas te hebben, waarbij haar rug/ wervelkolom helemaal krom groeit, zodat haar borstkas steeds verder misvormd raakt.

Door de misvorming van haar borstkas komen haar longen steeds meer in de verdrukking, waardoor ze steeds benauwder wordt. En door de benauwdheid krijgen we ook haar ondervoeding niet behandeld, ondanks alle maatregelen die we daarvoor genomen hebben. De longarts die haar onder controle heeft, heeft aangegeven dat een operatie nu niet langer uitgesteld kan worden, omdat de situatie steeds ernstiger wordt. We hebben geprobeerd deze operatie vergoed te krijgen onder het overheidsprogramma, maar dat is geweigerd gezien de complexiteit van de afwijking.

Kosten

De totale kosten van de operatie inclusief de ziekenhuisopname (en de benodigde bloedtransfusies) zijn ongeveer 165.000 Indiase Rupees. Dat is omgerekend ongeveer EUR 2.100,-.

Laatste nieuws Blessy

BlessyDe operatie van Blessy is zonder complicaties verlopen. In de maand september is Blessy 3 keer voor controle bij de kindercardioloog geweest, en is zij nabehandeld met medicijnen, met name voor de wondgenezing. Inmiddels gaat het goed met haar. Ze hoeft pas over 3 maanden ter controle terug te komen.

James Bryan Monreal

Medical Checks For Children

John Alex BanduyJames Bryan is een jongen van bijna 2 jaar oud. Hij kwam bij de checks, omdat hij ziek was. Nadat hij geprikt was verslechterde hij acuut en zagen wij een jongen met ernstig zuurstofgebrek die buiten bewustzijn was. Hij was ernstig benauwdheid, onrustig en had blauw-zwart verkleurde handen en voeten. Door middel van een hele goede samenwerking kon een eerste behandeling in st. Martin de Porres gestart worden. Naar aanleiding van vorig jaar is er inmiddels altijd zuurstof aanwezig op de locatie in Manila, zodat er bij acuut benauwde of acuut zieke kinderen zuurstof gegeven kan worden. James was hard aan het werken en terwijl hij medicatie kreeg voor een astma aanval, een longontsteking kreeg hij ook een infuus en behandeling met vocht om te proberen zijn bloedsomloop te verbeteren.

James Bryan bleek een aangeboren hartafwijking te hebben (een tetralogy van Fallot). Een aandoening waarbij er op het moment dat wij hem zagen bijna geen bloed via de longen ging, maar al het bloed zuurstofarm door een gat in het hart ging en zo kwam er geen zuurstof in zijn bloedsomloop. Na het opstarten van de eerste behandeling is hij vervoerd naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis was op dat moment geen intensive care behandeling mogelijk, omdat de intensive care dicht was. Het was mogelijk om hem te beademen, maar dan zouden ouders hem zelf moeten beademen met een ballon, met alle mogelijke complicaties. In het ziekenhuis hebben wij hem samen met lokale artsen en hulp van de connecties van St. Martin de Porres gestabiliseerd en langzaam herstelde hij. Hij herstelde zodanig dat hij na 7 uur duidelijk beter was en zelfs zijn ogen open deed en dorst had. Hij dronk gulzig zijn fles leeg, wat ons erg geruststelde.

Na een nacht opname op de intensive care en nog twee dagen in het ziekenhuis kon hij naar huis. De echo van zijn hart laat zien dat hij goed te opereren is en dat dat ook op korte termijn nodig is, omdat zo’n aanval het risico op overlijden met zich meebrengt. De operatie zal op korte termijn kunnen plaatsvinden.

Kosten

De kosten van de operatie zullen zo’n EUR 5.000,- bedragen

Gayathri

Rural Relief & Development Foundation

gayathriGayathri is een meisje van nu 16 maanden. Zij heeft een complexe aangeboren hartafwijking: een ‘VSD’ (gat in het tussenschot tussen de hartkamers), een ‘ASD’ (gat tussen de boezems) en een ‘open ductus arteriosus’ (een abnormale verbinding tussen de lichaamsslagader en de longslagader).

Door haar ernstige hartafwijking was dit meisje tijdens het bezoek van RRDF in februari 2014 erg benauwd als gevolg van hartfalen. RRDF heeft haar op dat moment gelijk laten behandelen met medicijnen om haar in een betere conditie te krijgen.

Kosten

De kosten voor de operatie zijn betaald door de overheid onder het zogenaamde ‘Aarogyasri Program’. De overige kosten komen voor rekening van RRDF. Het bedrag is op dit moment nog niet bekend.

Blessy

Rural Relief & Development Foundation

BlessyBlessy is een meisje van nu 14 maanden. Zij heeft een aangeboren hartafwijking: een ‘Tetralogie van Fallot’. Daardoor had zij een zuurstofgehalte van maar 60% (normaal is dat >95%). In augustus 2014 heeft zij een open hartoperatie ondergaan in de stad Hyderabad, die goed verlopen is.

Kort na de operatie is ze heropgenomen in het ziekenhuis vanwege vocht achter de longen, waarvoor een drain geplaatst moest worden. Inmiddels is ze herstellende. Ze wordt de komende tijd nog behandeld met medicijnen en staat onder controle van kindercardioloog dr Suman, met wie wij intensief contact hebben via onze partnerorganisatie.

Kosten

De kosten voor de operatie zijn betaald door de overheid onder het zogenaamde ‘Aarogyasri Program’. De overige kosten komen voor rekening van RRDF. Het bedrag is op dit moment nog niet bekend.

John Alex Banduy

John Alex BanduyJohn is een jongen van 7,5 jaar oud die bij controle een hartruis had en een opvallend hard kloppend hart. Op 2 jarige leeftijd werd hartfalen geconstateerd en was het nodig om te opereren, maar waren daar de financiële middelen niet voor beschikbaar. Een hartecho laat een persisterende open ductus arteriosus zien, een verbinding die normaal na de geboorte van zelf sluit.

Kosten

De kosten voor de operatie zijn 180.000 Filipijnse pesos, ofwel € 2.922,-

Rominie Ruel Manzo

Rominie Ruel ManzoRominie is een jongen van bijna 9 jaar oud. Hij heeft een aangeboren hartafwijking (een tetralogie van Fallot), waardoor het zuurstofgehalte in zijn bloed altijd laag is. Bij de checks viel op dat hij trommelstokvingers heeft ontwikkeld als uiting van het lage zuurstofgehalte. Tot nu toe ontwikkelt hij zich goed doordat zijn lichaam nog kan compenseren, maar de levensverwachting bij het laten bestaan van deze afwijking is beperkt. Een operatie is goed uit te voeren en verbetert de levensverwachting aanzienlijk. Een hartecho werd recent gemaakt en laat zien dat het hart nog in goede conditie is, zodat operatie nog mogelijk is.

Kosten

De kosten voor de operatie zijn 250.000 Filipijnse pesos, ofwel € 4.060,-